ĐẦU CÂN PA LABEL

1.400.000

  • Đầu cân PA LABEL mới 100%.
  • Cổ nhựa dùng để bắc vào trụ cân bàn, cân sàn
  • Pin sạc 12V/7Ah kèm theo bên trong bộ chỉ thị.
  • Catologe và cổng kết nối loadcell , RS232.