HIỆU CHUẨN – KIỂM ĐỊNH CÂN ĐIỆN TỬ

HIỆU CHUẨN – KIỂM ĐỊNH CÂN ĐIỆN TỬ

Trong quá trình sử dụng cân quý khách hàng cần hiệu chuẩn hoặc kiểm định lại phương tiện đo gồm: cân phân tích, cân kỹ thuật, cân vàng, cân bàn, cân đĩa, cân treo, cân ô tô , cân xe tải, cân băng tải, cân silo, cân bàn nhỏ, quả cân… hãy liên hệ các cơ quan kiểm định do nhà nước chỉ định là các chi cục, trung tâm đo lường các địa phương hoặc liên hệ CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG PHÁT để hỗ trợ tư vấn nhanh.

Kiểm định là gì: là việc xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không, kết quả do cơ quan kiểm định nhà nước xác định là đạt hoặc không đạt. Kiểm định mang tính chất bắt buộc đối với các phương tiện đo có trong “Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định” theo quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Nay là thông tư  23/2013/TT/BKHCN ban hành ngày 26 Tháng 9 Năm 2013 qui định phương tiện đo nhóm 2 nhóm bắc buộc kiểm định. Việc kiểm định phương tiện đo, do kiểm định viên đo lường thực hiện thống nhất theo các quy trình kiểm định. Thiết bị đo sau khi kiểm định đạt yêu cầu được dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được ủy quyền kiểm định Nhà nước và có giá trị pháp lý trong cả nước.

Kiểm định cân điện tử
Hình ảnh kết quả kiểm định cân điện tử
Hiệu chuẩn cân điện tử
Hình ảnh kết quả hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn phương tiện đo: là thiết lập mới tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn không mang tính chất bắt buộc. Dựa vào kết quả hiệu chuẩn, khách hàng tự quyết định xem thiết bị có sử dụng nữa hay không. Bản chất kỹ thuật của hiệu chuẩn và kiểm định giống nhau: đó là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Khác nhau là kiểm định theo yêu cầu
của pháp lý, bắt buộc áp dụng, trong khi hiệu chuẩn là tự nguyện.

Danh mục văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm định và chu kỳ kiểm định phương tiện đo (Ban hành của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)Danh mục kiểm định, hiệu chuẩn cân điện tửCân điện tử kiểm định trước khi giao hàng

Các hoạt động chính của Chi Cục:

  • Hoạt động quản lý nhà nước: tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; xây dựng – triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất – chất lượng; kiểm tra, kiểm định và thử nghiệm nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất và lưu thông phân phối; thông báo về TBT.
  • Hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Đào tạo – tư vấn chuyên môn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỏi đáp về TBT; sửa chữa, hiệu chuẩn phương tiện đo; thử nghiệm chất lượng mẫu sản phẩm, hàng hóa. Thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ khoa học kỹ thuật.

Nếu quý khách cần hỗ trợ nhanh về dịch vụ Kiểm định – Hiệu chuẩn cân điện tử chuẩn hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0919 79 1727 , xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành !

CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG PHÁT

Hotline:(028) 3 984 2979 – 0919 79 1727 – 0938 43 44 88

Email: info@cantruongphat.vn, hcm@cantruongphat.vn