Loadcell L6G Zemic

1.400.000

Loadcell L6G Zemic

  • Model: L6G 50kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg,300kg,500kg,600kg
  • Hãng sản xuất : Zemic  Hà Lan
  • Thời gian bảo hành : 1 năm
  • Điện trở: 2mV/V
  • Vật liệu :  anodized aluminum, hợp kim nhôm.
  • Ứng dụng: cân bàn, cân sàn, cân băng tải, cân bồn