Màn hình phụ cho cân vàng, cân phân tích

Màn hình phụ cho cân vàng, cân phân tích, cân đĩa, cân bàn điện tử

  • Model: TP07.
  • Ứng dụng hỗ trợ quan sát từ xa cho tất cả các loại cân điện tử như: cân bàn điện tử, cân vàng, cân kỹ thuật, cân phân tích, cân đĩa…
  • Màn hình phụ cho cân vàng, cân phân tích Là một màn hình hiển thị số lớn để sử dụng với cân điện tử, cân kỹ thuật, cân phân tích, cân đĩa, cân vàng…giúp cho người dùng và khách cân hàng nhìn thấy số cân mà không phải vào nhà điều hành. Khoảng nhìn xa có thể lên tới 22, 45, và 76 m. Có 5 hoặc 6 số với góc nhìn rộng.
  • Liên hệ: Hotline  0919 79 1727 – 0938 43 44 88, Email: info@cantruongphat.vn, hcm@cantruongphat.vn