Bộ quả cân F1 từ 1g tới 100g

3.300.000

Bộ quả cân F1 từ 1g tới 100g

 • Cấp chính xác F1 theo OIML – R111.
 • Chất liệu: Inox 304 (stainless steel).
 • Ứng dụng bộ quả cân F1 từ 1g tới 100g chuyên dùng để kiểm tra, so sánh kiểm định hoặc hiệu chuẩn lại các mẫu cân phân tích, cân kỹ thuật, cân đĩa, cân bàn, cân so sánh.
 • Hốc hiệu chuẩn: Không hốc điều chỉnh (Non Adjusting cavity).
 • Hộp đựng bằng nhôm có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy.
 • Khối Lượng riêng quả F1 là 7.9g/cm3.
 • Từ tính: ≤25μT.
 • Thành phần Quả “g” bao gồm 09 quả: 1g, 2g, 2g*, 5g, 10g, 20g, 20g*, 50g, 100g.
 • Phụ kiện kèm theo.
  – Vải chiên dụng để vệ sinh quả cân.
  – Chổi quét