LOADCELL LAB 3kg-6kg-10kg-20kg-40kg

600.000

LOADCELL LAB 3kg-6kg-10kg-20kg-40kg

  • Model: LAB
  • Mức tải: 3, 6, 10, 20, 30, 35, 40 (kg)
  • Hãng sản xuất : CHINA
  • Thời gian bảo hành : 1 năm
  • Điện trở: 2mV/V
  • Vật liệu :  anodized aluminum, hợp kim nhôm.
  • Ứng dụng: Cân đĩa, cân kỹ thuật, cân bàn, cân sàn, cân băng tải, cân bồn