ĐẦU CÂN XK3190-A9P

4.600.000

  • Đầu cân XK3190-A9P mới 100%.
  • Cổ nhựa dùng để bắc vào trụ cân bàn, cân sàn
  • Pin sạc 12V/7Ah kèm theo bên trong bộ chỉ thị.
  • Catologe và cổng kết nối loadcell , RS232.